Multiple classes

Ovaj paragraf nema aktivan vine class zato sto se sa h2.vine odnosi samo na h2 tagove sa tom klasom

Parent - child selector

Na ovaj nacin smo selektovali decu u parent-a li kao strong tagove

Ako hocemo da selektujemo dva taga odjedamput bez ikakvih klasa (x,x{})

Prvi

Drugi

Selektoori za link

Opcije koje postoje: link , hover , visited, active , focus

CHANGE

Specifity

Ako nekoliko klasa id-a tagova menja jedan te isti atribut postavlja se pitanje koji atribut ce elemnt prihvatiti. Prednosti id > class > tag. Ako imamo dva id-a onda ce onaj napisan zadnji imati prednost....

Primer za ubacivanje custom fonta

izbaceni su body padding i margin (pogledati css dokument za detalje)